works
 

vanità

vanità.
digital print. 2005
cm. 30×40

1-vanitasito

lorenzo missoni